Hygiëne en controle

Omdat de klant van visspecialist Koning het allerbeste mag verwachten ten aanzien van versheid en kwaliteit stellen we de hoogste eisen aan onszelf. Visspecialist Koning voldoet niet alleen aan de HACCP normen, maar heeft er ook voor gekozen zichzelf aan te sluiten bij de Silliker Group. Sillikers dienstverlening bestaat uit hygiëne-monitoring, monstername tijdens productie en uit partijen en het doen van chemisch, moleculair en microbiologisch onderzoek en advies.

Iedere drie maanden komt een medewerker van Silliker langs om proefmonsters te nemen op de werkvloer, in de vitrine en van de vis en visproducten zelf. Het resultaat van deze periodieke tests is een blijvend kritische houding ten aanzien van onze werkwijze en de winkelhygiëne en dat heeft weer zijn weerslag in een optimale productkwaliteit voor de klant.